Koloneli dhe oficeri i parë i FSK-së, Sefer Isufi, ka thënë se është në fillimet projekti për blerjen e helikopterëve për Forcën e Sigurisë së Kosovës.

Ai në Edicionin Special të Klan Kosovës ka deklaruar se kanë planin e tyre të tranzicionit kanë paraparë që të pajisen me të gjitha sistemet e mbrojtjes në përputhje me formacionet që i kanë planifikuar

“Në kuadër të planit të tr,an,zicio,nit janë paraparë të gjitha blerjet e sistemit të mbrojtjes, në këtë rast edhe blerjet e armatimit. Ne do të pajisemi me sisteme të mbr,ojt,jes në përputhje me formacionet që i kemi të planifikuara në kuadër të strukturës orgaizatie të FSK-së:

Do të kemi sisteme të mbrojtjes, sisteme për Iuftime, sisteme për mbështetje Iuftara,ke si dhe sisteme të mbrojtj,es me shërbime”.“Edhe për çështjen e kapaciteteve apo sistemeve të mbrojtjes ajrore, edhe kjo është analizuar nga të gjitha nivelet vendimmarrëse, është në plan, në fazën inicuese projekti për blerjen e helikoterëve që do të jetë multifunksional. Do të jetë një kapacitet që do të futet në funksion edhe për institucionet tjera, ideja është që të krijojmë kapa,cite,tin aj,ror që do ta kemi në funksion të mbështetjes ushtarake të autoriteteve civile”,ka thënë Isufi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here